Flyg till Karlstad

Det bästa är att börja en vandring runt staden vid det luftiga Stora Torget, ett av de största torgen i hela landet. Det ganska strama Fredsmonumentet framför Rådhuset högtidlighåller den fredliga upplösningen av unionen mellan Sverige och Norge år 1905, som förhandlades fram här i Karlstad. Upprest femtio år efter händelsen, porträtterar monumentet en arg kvinna som ursinnigt viftar ett brutet svärd. Hennes högra fot står stadigt på toppen av ett soldathuvud som avskiljts från kroppen och texten lyder: ”fejder föder folkets hat, fred främjar människors förståelse”. Det nyklassicistiska Rådhuset var orsaken till stor lokal beundran när det stod klart år 1867, bara två år efter den stora branden. De främsta i Karlstad var särskilt nöjda med två stycken örnar som pryder byggnadens tak, och det är ingen tvekan om att de hoppades de avskräcka en nästkommande eldsvåda. Byggnadens mest intressanta interiördetalj är altaret, som tillverkats av gotländsk kalksten, med ett kors ifrån Orrefors.

En bit längre österut längs Kungsgatan och över den smala Pråmkanalen, svänger vägen och byter namn till Nygatan. Där går Sveriges längsta välvda stenbro, Östra bron. Den byggdes år 1811 och den massiva konstruktionen spänner 168 meter över den östra grenen av Klarälven. Det hävdades att byggmästare Anders Jacobsson kastade sig ut från bron och drunknade då han var livrädd att hans livsverk inte skulle hålla. Hans namn är ingraverat på en minnessten i mitten av bron. Under soliga dagar, och Karlstad är statistiskt sett en av de soligaste platserna i Sverige, beger besökare och invånare gärna till den närliggande och skogbeklädda ön Gubbholmen. Den nås genom att korsa stenbron och svänga till höger. Där kan man ha picknick och doppa tårna i det uppfriskande vattnet i Klarälven.

Tillbaka i staden, i korsningen av Norra Strandgatan och Västra Torggatan, ligger en gul träbyggnad uppförd i två våningar och med brutet tak anno 1781. Det är en av de handfull bostäder som inte förstördes i stadens stora brand. Denna byggnad, är skyldig Biskopsgården, dess överlevnad tack vare de massiva träden på den södra sidan, som fungerade som en naturlig brandgata, liksom till biskopens envetna brandbekämpningsinsatser vid tiden för branden. Det enda andra hus som överlevde ligger i området Almen, bredvid floden vid Älvgatan. De äldsta delarna av detta hus är från 1700-talet medan fasaderna är århundradet yngre.

En halvtimmes promenad längs Jungmansgatan, Hööksgatan och sedan Rosenborgsgatan tar dig till Mariebergsskogen (juni till augusti från 07–22, fritt inträde, www.mariebergsskogen.se). Området är ursprungligen uppbyggt på Skansen i Stockholm och inbegriper ett antal gamla trähus från hela Värmland. Det finns även ett zoo med tamdjur, ett barntåg och ett naturmuseum.

Comments are closed.